NB4M RD

Technical Details NB4 RD NB4 SQ NB4M RD NB4M SQ Total Wattage 4 watt 4 watt 4 watt 4 watt LED Lumens (6500k) >500 Lm >500 Lm >500 Lm >500 Lm Cut Out size (mm) Ø45x45 Ø45x45 Ø55x45 Ø55x45 Dimension (mm) Ø56x50 53x53x50 Ø65x50 63x63x50 Technical Specifications Parameter Specification Working Voltage Range 150-260VAC Harmonics (THD)…

NB4M SQ

Technical Details NB4 RD NB4 SQ NB4M RD NB4M SQ Total Wattage 4 watt 4 watt 4 watt 4 watt LED Lumens (6500k) >500 Lm >500 Lm >500 Lm >500 Lm Cut Out size (mm) Ø45x45 Ø45x45 Ø55x45 Ø55x45 Dimension (mm) Ø56x50 53x53x50 Ø65x50 63x63x50 Technical Specifications Parameter Specification Working Voltage Range 150-260VAC Harmonics (THD)…

NB5 SF RD

Technical Details NB1 RD NB1 SQ NB3 RD NB3 SQ NB5SF RD NB5SF SQ Total Wattage 1 watt 1 watt 3 watt 3 watt 5 watt 5 watt LED Lumens (6500k) >120 Lm >120 Lm >360 Lm >360 Lm >600 Lm >600 Lm Cut Out size (mm) Ø24x20 Ø24x20 Ø35x30 Ø35x30 - - Dimension (mm)…

NB5 SF SQ

Technical Details NB1 RD NB1 SQ NB3 RD NB3 SQ NB5SF RD NB5SF SQ Total Wattage 1 watt 1 watt 3 watt 3 watt 5 watt 5 watt LED Lumens (6500k) >120 Lm >120 Lm >360 Lm >360 Lm >600 Lm >600 Lm Cut Out size (mm) Ø24x20 Ø24x20 Ø35x30 Ø35x30 - - Dimension (mm)…